Cc cream và bb cream

     

Rư là bé nghiện BB cream, kể từ khi mới tập tành trang điểm, Rư đã bước đầu với BB cream. Tính đến thời gian này, con số BB cream mà lại Rư đã sử dụng chắc phải lên đến 2-3 chục nhiều loại